Na tej stronie znajdziesz wyłączenie odpowiedzialności https://www.vakantielogies-lucullus.be, udostępnione przez Lucullus Invest BVBA. W niniejszym oświadczeniu wskazujemy, w ramach której rezerwacji oferujemy Państwu informacje na naszej stronie internetowej.

Własność intelektualna
Korzystanie z informacji na tej stronie jest bezpłatne, o ile nie kopiujesz, nie rozpowszechniasz lub w inny sposób nie wykorzystujesz lub niewłaściwie wykorzystujesz te informacje. Możesz ponownie wykorzystać informacje zawarte na tej stronie wyłącznie zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa.
Zabrania się ponownego wykorzystywania tekstu, zdjęć lub innych materiałów na tej stronie bez wyraźnej pisemnej zgody Lucullus Invest BVBA. Własność intelektualna należy do Lucullus Invest BVBA.

Brak gwarancji poprawności
Jeśli dotyczy:
W przypadku cen na naszej stronie dążymy do jak najwierniejszego odwzorowania rzeczywistości i zamierzonych cen. Błędy, które pojawiają się i są rozpoznawalne jako błędy w programowaniu lub pisaniu, nigdy nie stanowią powodu do roszczenia lub zakładania umowy lub umowy z Lucullus Invest BVBA.
Lucullus Invest BVBA dąży do tego, aby strona internetowa była jak najbardziej aktualna. Jeżeli pomimo tych wysiłków informacje lub treści na tej stronie są niekompletne i/lub nieprawidłowe, nie możemy ponosić za to żadnej odpowiedzialności.
Informacje i / lub oferty na tej stronie są oferowane bez jakiejkolwiek formy gwarancji i / lub roszczenia do poprawności. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany, usunięcia lub wymiany tych materiałów bez wcześniejszego powiadomienia. Lucullus Invest BVBA nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje na stronach internetowych, do których odsyłamy za pośrednictwem hiperłączy.

Poprawki
Jeśli to wyłączenie odpowiedzialności ulegnie zmianie, najnowszą wersję zastrzeżenia znajdziesz na tej stronie.