Ciasteczka:
Ta witryna internetowa wykorzystuje „cookies” (małe pliki tekstowe umieszczane na Twoim komputerze), aby pomóc witrynie przeanalizować sposób, w jaki użytkownicy korzystają z witryny. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z witryny mogą być przesyłane na bezpieczne serwery naszego partnera hostingowego. Używamy tych informacji, aby śledzić sposób korzystania z witryny, sporządzać raporty dotyczące aktywności na stronie oraz świadczyć inne usługi związane z aktywnością na stronie i korzystaniem z Internetu.

Zmiany:
Niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności jest dostosowane do korzystania i możliwości na tej stronie. Wszelkie korekty i/lub zmiany na tej stronie mogą prowadzić do zmian w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności. Dlatego zaleca się regularne zapoznawanie się z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności. Niniejsza polityka prywatności dotyczy korzystania ze strony internetowej i usług świadczonych przez Lucullus Invest BVBA. Data rozpoczęcia obowiązywania niniejszych warunków to 01.01.2020, wraz z opublikowaniem nowej wersji wygasa ważność wszystkich poprzednich wersji.

Wyłącz pliki cookie:
Większość przeglądarek jest domyślnie ustawiona na akceptowanie plików cookie, ale możesz zresetować przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jednak niektóre funkcje i usługi na naszych i innych stronach internetowych mogą nie działać poprawnie, jeśli pliki cookie są wyłączone w Twojej przeglądarce.